Ceļu zīmju veidi Krievijā

Ceļu zīmju veidi Krievijā

Ceļa zīmes un plāksnes 1. Brīdinājuma zīmes

Ceļa zīmes un plāksnes 2. Prioritātes zīmes

Ceļa zīmes un plāksnes 3. Aizlieguma zīmes

Ceļa zīmes un plāksnes 4. Obligātās zīmes

Ceļu zīmju veidi Krievijā 5. Īpašu noteikumu pazīmes

Ceļa zīmes un plāksnes 6. Informācijas un informācijas zīmes

Ceļa zīmes un plāksnes 7. Pakalpojuma zīmes

Ceļa zīmes un plāksnes 8. Ceļa zīmju plāksnes

Horizontālie un vertikālie marķējumi

Pamatnoteikumi transportlīdzekļa pielaišanai ekspluatācijā

To darbības traucējumu saraksts, kuros transportlīdzekļa darbība ir aizliegta

×